Verdenskrig og søminer.

soeminer

 

 

I anledning af 100 året for Første Verdenskrigs udbrud åbner Danmarks Lodsmuseum en lille særudstilling

onsdag 6.august 2014 kl. 19:00.

Særudstillingen, som er et supplement til museets udstilling af gamle søkort, giver et indblik i de omfattende mineringer af de danske farvande, der blev en følge af krigen.

Danmark måtte, på grund af sin strategiske placering, balancere på en knivsæg mellem de krigsførende lande, især England og Tyskland, for ikke at blive draget ind i krigen. Den danske politik var at opretholde streng neutralitet.

Under pres fra Tyskland blokerede Danmark selv de danske sunde, bælter og indre farvande med søminespærringer, hvilket fik store konsekvenser for hele skibsfarten og lodsernes opgaver.

Både Tyskland og England udlagde minefelter ud for den danske territorialgrænse. I alt blev der udlagt ca. 16.000 miner, hvoraf nogle få tusinde var dansk udlagte, i farvandet i og omkring Danmark.

Ved åbningen er Danmarks Lodsmuseumsforening vært ved et glas vin eller øl.

Alle er velkommen. Der er gratis adgang.

Danmarks Lodsmuseumsforening      Gl. Havn 11     2791 Dragør     www.museumamager.dk