Lodsmuseets udstilling af

 

Øresunds historiske søkort

 
Udstillingen vises fra 1. maj 2013 til 30 september 2015 og i efterårsferierne . 


I dag finder laserstråler, luftfotografering, satellitter, radar og gps vej for os til lands, til vands og i luften. Vore forfædre måtte støtte sig til landkort og søkort opmålt med primitive redskaber.


De første danske søkort er fra anden halvdel af 1600-tallet. De blev opmålt ved at tegne kyster og kystens kirker, huse, møller og træer og ved at støtte sig til kompaspejlinger. Havdybderne blev opmålt med et blylod. Til søs måltes distancer og kurser med timeglas, log og kompas. 

Søkortene blev kun udlånt af admiralitetet til orlogsflåden af frygt for spionage. I dag opbevares de gamle søkort af Geodatastyrelsen, som har udlånt et fint udvalg af de smukke søkort - navnlig af Øresund fra 1600- og 1700-tallet - til lodsmuseets søkortudstilling.

Nogle af kortene giver ny lokalviden, fx søkortet med Øresunds sejlrende, Dragør by, Amagers landsbyer og de fire krudthuse samt den fine kartouche med kanonkugler, sømærker, en lodsbåd, en søtønde og andre symboler. Søkortet er tegnet af lodskaptajn Andreas Lous ved Dragør Lodseri fra 1760-1786 - altså i den periode, hvor Dragør var landets næststørste søfartsby.

Danmarks berømteste søkorttegner, Jens Sørensen (1646-1723) opmålte alle Danmarks farvande og kyster. Til opmålingerne på land og islagte farvande byggede han en hestetrukket kærre, hvor en hammer slog på en klokke, når vognhjulet havde kørt 10 omgange. Ved at tælle klokkeslag og registrere alle ændringer af kørselsretningen ved hjælp af et kompas tegnede han de berømte kort.

Udstillingen viser nogle af hans over 100 kort og et fotografi af en rekonstruktion af den tohjulede kærre samt et Danmarkskort med hans opmålinger tegnet ind på et nutidskort.
Lodsmuseumsforeningens frivillige har fremstillet en model af Øresunds bundforhold til museet. Modellen viser, hvor store store dybdeforskelle der er i farvandet fra Helsingør til Køge Bugt.

Udstillingen omfatter tillige tegningerne fra 1785 til sømærkerne “Manden” og “Konen”, nautiske måleinstrumenter og modeller af gamle lodsbåde. 

kortoverkobenhavnogamager1785 Et af udstillingens gamle kort over København og Amager

Drogdens sejlrende 1785

Drogdens sejlrende og Amagers sydøstligste hjørne er tegnet af Andreas Lous i 1785

mandenog konen1785

mandenogkonen2

Tegningerne til “Manden” og “Konen” i Dragør er udført i 1785 og 1786 for Søetaten

 regning1785

Regningerne for tegningerne af Dragørs sømærker kan også ses på udstillingen

 

*********************************