Danmarks Lodsmuseumsforening.

 

Den 1. januar 2006, flyttede lodserne i Dragør ud af de bygninger, som i dag huser Danmarks Lodsmuseum. 

Interessen for etablering af et museum i disse bygninger medførte, at man stiftede foreningen “Danmarks Lodsmuseum” i Dragør, den 27. juni 2007.

Med betydelig støtte fra foreningen, og midler fra organisationer og fonde kunne man den 4. maj 2011 åbne Danmarks Lodsmuseum, som er en del af Museum Amager.

På den ordinære generalforsamling den 13. marts 2012 ændrede foreningen navn til "Danmarks Lodsmuseumsforening".

Foreningens formål at fungere som støtte og som sparringpartner for den selvejende institution Museum Amager og igennem dette, at arbejde for at udbrede kendskabet til institution Museum Amager og igennem dette, at arbejde for at udbrede kendskabet til Museum Amager og at bidrage med frivilligt arbejde for Danmarks Lodsmuseum. Som foreningsmedlem kan optages enhver med interesse for Danmarks Lodsmuseumsforening.