Referat af møde i frivilliggruppen 31. juli 2017

Tilstede: Dorthe, Niels , Erlan, Kurt, Torben, Bjarne, Poul, Peter, Tommy, John Eddy, William, Birger, Ole, Erik og Ida

 

Lodsens Dag

Vi evaluerede Lodsens Dag, som på trods af vejret, gik rigtig godt. Alle var tilfredse med dagen og synes det er en god og spændende aktivitet. Der var mange besøgende og flere gengangere, og de er glade for det hyggelige arrangement. Der blev uddelt 83 søfartsbøger, Gustav registrerede 187 besøgende på museet, Butikken solgte for 1000 kr. Der kom 158 kr. i støttekassen og 355 kr. i indtægt fra fiskedammen. De to sidste beløb går i foreningens kasse. Der blev betalt adskillige gange på mobilpay, og det er Museum Amagers indtægt.

 • Mal din egen lodsbåd. Der blev lavet ca. 50 flotte både, og Evy og jeg var i gang hele tiden.
 • Lær at navigere: Erling er den fødte underviser i navigation, afløst af William og Erlan.
 • Lav et knob. Det er William der underviser i enkelte knob. Tommy har forslag til sjove knob.
 • Løft et anker. Kurt og Erlan havde mange gæster. Der var flere løftemuligheder i år.
 • Lær at morse og signalflag. Bjarne og Ole er eksperterne. Bjarne vil sørge for et nyt batteri næste år.
 • Lav et lodsflag: Lykke er flagmesteren.
 • AIS og sekstant. Tommy havde sin sekstant med og der var stor interesse om den.
 • Hejs et lodsflag. Poul havde selv medbragt en parasol, hvilket var godt medens det regnede.
 • Knytning. Dorthe hjulpet af Lisbeth. Altid en god og efterspurgt aktivitet.
 • Knytning af måtter. John Eddy og William. Det skabte interesse at se knytning af en stor Stetinmåtte.
 • Find lodsens gebis. Bodil havde en god dag.
 • Fiskedammen. Ester viste sig at være et naturtalent med børnene.
 • Bliv tatoveret. Da Birger først kom senere, var vi flere der tatoverede.
 • Kaste med abehånd. I perioder var der trængsel og Erik var på arbejde.
 • Udlevering af søfartsbøger. Gitte sad troligt hele dagen og udleverede de fine bøger.
 • Kaffe og kage. Anne lavede kaffe og servicerede os sammen med Kirsten P.
 • Ulrik kæmpede bravt med computeren, for at få printet foto. Det lykkedes desværre ikke.
 • Anna Lise og Gustav delte kustodearbejdet.
 • Der var stort se tilfredshed med sandwich og is hentet af Torben og John Eddy. 

Der var en fra videogruppen, der gik og filmede. En anden gang vil vi gerne vide det på forhånd, da der kan være forældre der ikke vil have deres børn filmet.

Det er et stort arbejde at sætte telte op, men vi klarer det fint, hvis vi er mange nok. Vi skal også være mange til at tage Mågen op og ned igen. Her hjalp flere unge stærke mænd blandt de besøgende.

Den nye lodsbåd 202 havde også gæster. Næste år skal vi sørge for, at man tydeligt kan se, hvor den ligger.

Lions Club var tilfredse og vil godt være med næste år og gerne søge bevilling til dagen.

Amagerlands Jagthorn er et skønt markant indslag og Bente Thers skabte god harmonika stemning på pladsen.

Bjarne vil sammen med Tommy undersøge muligheden for at få er bedre IAS system uden reklamer.

Husk at melde jer til frivilligseminar på Museum Amagers hjemmeside. Det er 31.08 og 1.09 kl. 9 - 16.

NB! Sæsonafslutning 25. september i Pakhuset                                                    Ida C 31.07.2017

Danmarks Lodsmuseumsforening           Gl. Havn 11          2791 Dragør               www.museumamager.dk

Danmarks Lodsmuseumsforening Generalforsamling 21. marts 2017 Referat

1.    Valg af Dirigent

Det blev pointeret, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt både ved omdelte indkaldelser og via en annonce i Dragør Nyt.

2.    Aflæggelse af formandens beretning ved Ida.

I 2016 var det 5 år siden at Danmarks Lodsmuseum åbnede og i år er det 10 år siden at Danmarks Lodsmuseumsforening havde sin første generalforsamling. Der er sket rigtig meget siden dengang, hvor det nære mål var at erhverve den gamle Lodsstation, det er alt sammen historie nu. Det har været spændende år, - det har ind imellem været et slid, men det har ikke været kedeligt og målet har været hele tiden at gøre Danmarks Lodsmuseum besøgsegnet for både voksne og børn. Vi ønsker at vedligeholde den gamle oprindelige stemning fra da lodserne arbejdede på stedet, således at folk virkelig fornemmer den gamle arbejdsplads. Samtidig vil vi gerne vise den spændende udvikling lodseriet har været ude i siden lodserne forlod deres arbejdsplads i 2006 til det helt moderne lodseri i dag. Vi bruger udstillingsarealet i værkstedet til skiftende udstillinger, der er med til at binde fortid og nutid sammen. Stabiliteten og sikkerheden får vi ved at være en del af Museum Amager, det skal der ikke herske tvivl om. Vi er til stadighed i kontakt med Søren Mentz og ledelsen på Faders Minde, således at de tiltag vi tager passer ind i Museum Amagers linje, og at økonomien kan bære igennem. En større post var i år udskiftning af det meget gamle gasfyr.
Bestyrelsen har i 2016 haft 5 bestyrelsesmøder, og de frivillige, som også inkluderer bestyrelsen, afholder arbejdsmøder hver anden mandag året rundt. Her møder langt de fleste frivillige op, både for høre nyt, men også for at yde en indsats for museet. Det er her ideerne opstår, og viden om den maritime historie kommer på banen. Det er de frivillige, der har udtænkt og opbygget de fine udstillinger, der hen over årene har været vist i lodsernes gamle værksted. Det er de frivillige, der har lavet foldere, plakater og anden informationsmateriale der i dag kan ses på museet. Det er de frivillige, der sørger for den almindelige vedligeholdelse af bygningen udvendigt og indvendigt, og her er både mindre og større opgaver på dagsordenen. Det er de frivillige, der gør rent og gør museet klar til den årlige åbningsdag. Det er de frivillige, der står for årets store og ressource krævende arrangement Lodsens Dag. Frivilliggruppen har desuden dannet flere undergrupper, der arbejder med mere specifikke emner.
Historiegruppen er efter et omfattende arbejde færdig med en database om samtlige lodserier i Danmark. Det er en enestående registrering af Danmarks lodshistorie. Arbejdet kommer til at ligge på sin egen hjemmeside, og vi forventer at basen er tilgængelig for alle i 2017. Der er lagt en enorm arbejdsindsats i projektet, der har strakt sig over nogle år. Med dette arbejde lever vores museumhelt op til sit navn Danmarks Lodsmuseum.
Vores udstillingsgruppe kunne 1. maj præsentere en meget flot udstilling om "Lodsens hverdag". Udstillingen er den ene del af to mindeudstillinger, der blev lavet om Dragør lods Pehr Mark Olsen og hans hustru Leise Blaess Schmidt. På Dragør Museum viste man stemninger fra deres hjem på Hollands Fed, og på Danmarks Lodsmuseum var den primære idé at vise, hvordan en lodsning foregår, på Per Mark Olsens tid i 1970erne, og desuden hvordan et moderne lodseri arbejder. DanPilot har doneret alle nutidige fotos og moderne film. Mannequinen der tager imod, har tidligere lodsformand Jens Lydom Christensens lodsuniform på, som museet fik doneret efter hans død. På udstillingen vises en række film om lodseri. Har I ikke allerede set udstillingen, så er chancen der stadig, da den forbliver en del af programmet også i 2017.
Frivilliggruppen passer desuden de to museumsbåde lodsbåden Ravnen og isbåden Mågen. Ravnen ligger nu fast på sin plads ved Pakhuset, den er ikke i for god stand, men vi prøver at holde det værste forfald borte. Isbåden derimod har fået en spændende renæssance, idet den er blevet sat i stand og blev sat i søen sidste sommer, til stor morskab og glæde for dem der havde lagt knofedt i, men også for os andre der fik lov at ro en tur i havnen med den fine lille båd. Senere blev der skaffet en mast, og den blev rigget op som en smakkejolle. Det er blevet til flere fine ture udenfor havnen og flere gange sammen med et par andre joller af samme slags. Det er ufatteligt, at den gamle egetræsjolle kan holde tæt, selv som den har været på land det meste af de sidste 50 år. Der har været stor begejstring blandt bådentusiasterne både blandt Lodsmuseets frivillige, men også folk fra Dragør Museum. En knyttegruppe blev startet sidst på året. Det er meningen, at frivillige skal knytte sømandsmåtter af tovværk. Holdet arbejder i Elisabethskuret, hvor faciliteterne er gode. Hvis der kommer ordentlig gang i produktionen, er det meningen, at måtterne skal sælges i museumsbutikken. Desuden deltager flere frivillige i modellauget, som restaurerer gamle skibsmodeller. Der er oprettet en kalkegruppe, der skal forsøge at holde Lodsstationen præsentabel. Foreningen modtog for et år siden en stor donation fra Lions Club til et stort telt til Lodsens Dag. Teltet blev indkøbt i 2016, og gjorde sig godt på havnepladsen, sammen med vores andet telt. Aktiviteterne i løbet af året så således ud.
1. marts afholdt foreningen generalforsamling.
26. og 27. april deltog 55 medlemmer i foreningens to dages videnudflugt til Esbjerg og Fanø. Vi besøgte Vadehavsmuseet, Fanø Museum og vi fik en interessant rundvisning i Sønderho. Der blev serveret en fin middag med efterfølgende socialt samvær. Turen var spændende og givende og alle var godt tilfredse, og bar over med vejrguderne, der viste sig fra den mere rå side.
1. maj Udstillingen "Lodsens hverdag" åbnede med ca. 70 besøgende.
28. juli. Lodsens dag er et stort krævende arrangement. Der er rigtig meget praktisk arbejde og det kræver mange frivillige at opstille de nye telte. Alle de forskellige aktiviteter skal være klar i telte ude og i museet inde. Der blev sidste år lavet en ny forbedret udgave af Søfartsbogen, der gjorde stor lykke. Med den i hånden kunne børnene prøve de mange maritime og lærerige aktiviteter. Amager Jagthorns blæsere sørgede for at blæse gang i dagen fra lodstårnet. Igen i år lå DanPilots moderne lodsbåd inderst i havnen, og de fik besøg af mange gæster. Alle frivillige samt andre indkaldte hjælpere var i foreningens T-shirts og nye kasketter. Arrangementet er gratis, men vi har en mindre indtægt fra fiskedammen og som noget nyt var der opstillet en kasse til frivillige bidrag, og den gav også en pæn indtægt. Dragør Is sponserede igen adskillige flotte is til konkurrencen, stor tak til Dragør Is.
10. september. Udflugt til Drogden Fyr. Ca. 20 personer sejlede med Jens Wagner til Drogden Fyr. En dramatisk tur, da båden i første omgang ikke kunne lægge til Fyret p.g.a. for store bølger. Med en ny båd lykkedes det med et reduceret antal passagerer. En spændende dag på det nedrivningstruede fyr.
26. september afholdt vi sæsonafslutning for de frivillige. Man medbragte selv sin mad og vin, og man kunne invitere sin partner med til en festlig dag i Pakhuset.
28. november afholdt vi julefrokost på sammenskuds basis.
6. december havde foreningen meldt sig til det lokale julearrangement "Levende låger". Vi havde pyntet det ene vindue i værkstedet og under festlige former blev det afsløret. Vi serverede gløgg og småkager og sang vores slagsang Lodsens Sang. Ca. 60 deltog i stille skønt vintervejr, og dem der havde lyst kunne efterfølgende besøge museet.
Jeg vil gerne takke alle der i det forløbne år har hjulpet og støttet Danmarks Lodsmuseumsforening: Museum Amagers ledelse og ansatte, Dragør Museumsforening for positivt samarbejde omkring isbåden Mågen, Dragørs Havnefoged for hjælp i forbindelse med Lodsens Dag, Dragør Nyt for at bringe stof om museet i den lokale presse. DanPilot for der støtte på Lodsens Dag og for materiale til den nye udstilling. Tak til Carsten Maass og Bente Wallø for godt samarbejde, de tre museumsforeninger imellem.
Til sidst tak til hele bestyrelsen for et inspirerende og givende år, og specielt tak til næstformanden Niels Valdemar for hans støtte til alt bestyrelsesarbejde og hans planlægning af foreningens store omfattende todages videntur. Tak til kassereren Niels for at holde styr på regnskabet, Mette for utallige referater, Peter sine gode kontakter og hjælpsomhed, Bodil for opdatering af PR mappen, Poul for en stor indsats på databasen om Danmarks Lodserier, Erlan for sit initiativ omkring Mågen, Peter Herskind for sin erfaring og kontakt til DanPilot, Erling for konsulentvirksomhed i forbindelse med udstillingen og Kurt for sit store arbejde som vicevært. Tak til revisoren for kritisk revision. Tak til frivilliggruppen for deres engagement og indsats.
Arbejdsplan for 2017
1. marts. Foredrag "I nordboernes kølvand". Et vikingeskibstogt langs Grønlands kyst.
21. marts. Generalforsamling.
25. og 26. marts. De frivillige deltager i historiske dage i Øksnehallen
1. maj. Åbning af udstillingen "Lodsens Hverdag"
16. og 17. maj. Videnudflugt til Flensborg og Christiansfeldt.
29. juli. Lodsens Dag.
Formandens beretning blev godkendt

3.    Aflæggelse af regnskabfor 2016 ved kassereren. Ingenkommentarer. Godkendt.

4.    Forelæggelse af budget og arbejdsplan.

Budgettet i bilag og arbejdsplan i Formandens beretning.
Her ud over en kort redegørelse for kustodetjenesten på Lodsmuseet ved Mette Mortensen.
I 2016 blev åbningstiden indskrænket. Den samme plan er der for 2017. Lodsmuseet er tydeligvis især besøgt af sejlere og andre fagligt interesserede. På ”Lodsens dag” er der utrolig mange besøg af især forældre og bedsteforældre med deres børn/børnebørn. Vi synes, at det er vigtigt, at der er gratis adgang. Frivilliggruppen deltager også, når der skal skaffes folk til de Skolernes historieløb og den aktuelle ”Historiske Dage” i Øksnehallen. Både kustodegruppen og de frivillige er meget villige til at gå ind i arrangementer, og kustodeskemaet får vi puslet sammen, så vi alle kan holde ferie og holde museet åbent.

5.   Vedtægtsændringer i relation til den nye struktur for Museum Amager blev uden diskussion vedtaget.

6.   Kontingent. I 2017 er kontingentet stadig 100 kr. om året. Fra 2018 er kontingentet 125 kr. årligt for alle museumsforeningerne. Blev vedtaget.

7.   Valg af bestyrelsen: På valg: Erlan Holtehus, Bodil Falkenberg, Peter Jans, Ida Clementsen. Alle blev genvalgt.
      Suppleanter: Erling Ravn og Kurt Olesen blev genvalgt.

8.   Valg revisor: Helge Christiansen blev genvalgt. Revisorsuppleant nyvalgt Anne Szipli

9. Evt. - Ifølge Søren Mentz holder Mølstedmuseet ikke åbent i 2017. Muligvis sidder der en person og maler.
           - Niels Valdemar fortalte om udfaset 35 år gamle Lodsbåd 202, der er blevet os tilbudt. Hverken Museum Amager eller Danmarks Lodsmuseumsforenings frivilliggruppe kan påtage sig ansvaret for en sådan båd, selv om det lyder spændende. Niels Valdemar vil forsøge at lave et uafhængigt lav for interesserede. Interesserede kan henvende sig til Anna Lise Juelsberg.


EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Vedtægtsændringer. Alle, der var tilstede, stemte ja til ændringerne. Da det var en ekstraordinær generalforsamling, er der ingen regler
angående hvor mange af medlemmerne, der skal være til stede.

 

Referat af møde i frivilliggruppen 8. maj 2017

Tilstede: Peter, Leif, Klaus, Erik, Kurt, Dorte, Eddy, Torben, Erlan, Birger, Niels SC, Niels A, Annalise, Ida og Mette

 

Vi konstaterer med sorg, at Pouls kone Kirsten er død. Vi ved, det er en svær tid Poul skal igennem,
men vi håber meget, at vi snart ser ham hos os igen. Ida har afleveret blomster og kort til Poul fra alle
i bestyrelsen og de frivillige.

 

1.   MUSEET PARAT TIL ÅBNING

Vi har et flot nymalet gulv ved indgangen, i kustoderummet og i udstillingslokalet, samt en fin ny måtte.
De enkelte videoer, simulatoren og AIS virker - Mette afprøvede teknikken.
Filmene i lods-soverummet på 1. sal kan IKKE vises - teknikken fungerer ikke.
En tekniker siger, at hele computeren skal renses og processen geninstalleres. Mette taler med Søren Mentz, om de kan skaffe en IT-tekniker. (jeg fik en spare-meddelelse). Besked fra Søren Mentz: Vi viser ikke filmene oppe i lodsrummet denne sommer. Til efteråret kan vi flytte den nye computer fra udstillingsrummet op på 1. sal - filmene ligger også nu på denne computer.
Der er kun én nøgle til det blå skab i udstillingslokalet. Eddy ser på sagen.
Nogle pletter på gulvet på 1. sal kan ikke skyldes regn- må skyldes noget, der er spildt.
Torben og Niels A har skaffet materialer til reparation af ydervæggen på hver side af indgangsdøren.

2.   DE FLETTEDE MÅTTER

Dorthe har afleveret 19 bordmåtter og 4 gulvmåtter til Søren Mentz, som var meget glad for de fine
måtter. De bliver sat til salg på Amagermuseet. Vi blev enige om, at vi skal have nogle stykker til
salg på Lodsmuseet. Museum Amager betaler for tovet
På Lodsens dag ville det være fint, hvis Eddy kan vise, hvordan man laver måtterne.Måtteværkstedet starter igen i Elisabeth skuret den 27. september.
3. ISBÅDEN MÅGEN
William har doneret sin gamle mast til isbåden- herligt.
Der skal nogle nye bund-brædder i isbåden – 14 cm. Søren Levinsen vil høvle dem til.
Niels A og Erlan tager til Svendborg og får tilbud på nye sejl.
4. RAVNEN
Stativet, der bar presenningen blev taget ned.
5. EVENTUELT
1. Der er afskedsreception for havnefogden og assistenten; Bent Petersen den 31.5 klokken 12 – 14
i Bådlauget.
2. alarm: Kodeordet er : Lodsbåd og man skal opgive adresse, som er: Gl.Havn11.
3. Et af vore medlemmer, Ejnar Sølyst, er død i sidste uge.
Hilsen fra Mette
Danmarks Lodsmuseumsforening Gl. Havn 11 2791 Dragør www.museumamager.dk

Her kommer 1 side 

Artiklen Fra lodseri til musem  omdøbes til Lodsmuseets registrant

 

Bestyrelsen

ida

 

Ida Clementsen,

Formand

niels

 

Niels Valdemar Schott Christensen

Næstformand

nielsa 

Niels Andersen,

Kasserer

mette

Mette Mortensen

Sekretær

erlan 

Erlan Holtehus

poul 

Poul Himmelstrup

peterj 

Peter Jans

peterh 

Peter Herskind

bodil 

Bodil Falkenberg

 

kurto 

Kurt Olesen

erling

Erling Ravn